На 01.02.2021 г. АКТИВ – 02” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0952-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът № BG16RFOP002-2.077-0952-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 01.02.2021 г.
Край на проекта: 01.05.2021 г.

Схема на шатрите на Аквапарк Несебър
Всяка шатра е максимално за 8 човека, а наемането ѝ в зависимост от избраното меню включва:

Лятно време

Цена: 120 лева

Последния ергенски запой

Цена: 130 лева

Райски Остров

Цена: 140 лева

Див, див запад

Цена: 160 лева