Скъпи приятели, гости на Аквапарк Несебър,

Отдадени на призванието да допълваме мечтаната почивка, да създаваме положителни емоции и да оставяме незабравими спомени, сме готови да Ви посрещнем отново с вяра и надежда в утрешния ден!

Безопасността и комфортът на гостите и служителите на Аквапарк Несебър винаги са били основен приоритет за нас.
Като наши гости Вие ни се доверявате, посещавайки ни всеки сезон, а ние сме длъжни да оправдаем Вашите очаквания за една прекрасна и безопасна почивка.
Следвайки всички препоръки и мерки на Световната здравна организация, Световната Организация по Туризъм към ООН и други международните ресорни организации, както и местните власти, в това число препоръките на Министерство на здравеопазването, Министерство на Туризма, БХРА и др., ние продължаваме да спазваме всички необходими мерки, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19.

Всички наши служители получават инструкции и подготовка за начина на работа, като ежедневно ще продължаваме да следим препоръките и указанията на правителството, здравните институции и медицинските експерти и ще съобразяваме работния процес с тях.

Ето и накратко мерките, които сме предприели:

– Спазване висока лична хигиена и социално дистанциране от екипа и обслужващия персонал;
– Аквапарк Несебър разполага с необходимите дезинфектанти и предпазващи средства;
– Честотата, начинът и средствата за почистване и поддръжка на общите части са съобразени с най-високите стандарти и изисквания;
– Направени са необходимите промени в отделни услуги при посещение на Аквапарк Несебър, за да осигурим Вашия максимален комфорт и спокойствие.

В тази безпрецедентна ситуация за всички нас ситуация сме фокусирани още повече върху предоставянето на грижи, увереност и комфорт на всички посетители и служители.
Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси. Очакваме Ви!

Екипът на Аквапарк Несебър

 

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

І. СЛУЖИТЕЛИ НА АКВАПАРК НЕСЕБЪР
1. Подходящо защитно облекло/средства ще се носи от всички служители въз основа на тяхната роля и отговорности, и при спазване на държавни или местни регламенти и насоки.
2. Обучението за правилно използване и изхвърляне на всички защитни средства ще бъде задължително.
3. На всички служители на територията на Аквапарк Несебър се предоставят съответните предпазни средства според тяхната роля и отговорности, които се ползват до напускане на обекта.
4. Ползване на ръкавици от всички служители, чиито отговорности според медицинските експерти изискват носенето на такива.
5. С цел гарантиране на спазване на социална дистанция, Аквапарк Несебър ще следи за броя на посетители за достигане на определения капацитет.

ІІ. МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА АКВАПАРК НЕСЕБЪР

Продажба на билети, предварително закупени ваучери, сейфове/шкафчета, влизане на територията на Аквапарк Несебър
1. Продажба на билети за вход – служителите работят с ръкавици, а там, където няма преграда и с маски.
2. Обслужване на посетители с предварително закупени билети/ваучери – служителите работят с ръкавици, а там, където няма преграда и с маски.
3. Депозитни каси – служителите работят с ръкавици, а там, където няма преграда и с маски.
4. Сейфове и шкафчета – служителите работят с ръкавици, а там, където няма преграда и с маски/защитен лицев шлем.
5. Сувенирни магазини, фото услуги – служителите работят с ръкавици, а там, където няма преграда и с маски.
6. Гривните, които посетителите получават при влизане се дезинфекцират в края на деня след връщането им.
7. Пред всяка каса има отбелязани маркери, гарантиращи спазването на дистанция от 1,5 м
8. При всички обекти, където се извършва обслужване на клиенти се разполага дозатор с дезинфектант.

Влизане на територията на Аквапарк Несебър
1. Пропускане на посетителите се извършва чрез преминаване през турникет.
2. При преминаване се проверява също и багажа на посетителите за внасяне на забранени предмети, оръжия и др.
– служителите, които извършват чекиране на посетителите работят с ръкавици и маски;
– след турникетите има поставени дозатори с дезинфектант;
– служителите, които проверяват багажа на посетителите работят с ръкавици и маски;
– на всеки 60 минути се сменят ръкавиците, почистват се маските.

Информация за посетители
1. Служителите, които предоставят информация на посетителите преди и след влизане на територията на Аквапарк – по време на обслужване на клиентите е препоръчително да бъдат с маски, които не са задължителни при работа на открито и спазване на съответната дистанция.
2. Служители, които предлагат информационно-рекламни брошури на територията на КК е препоръчително да бъдат с маски, които не са задължителни при работа на открито и спазване на съответната дистанция.

Спасители и контрольори на ползване на съоръженията
1. Служителите, които обслужват трафика на спускане на пързалките при възможност спазват необоходимата дистанция от 1,5 м.
2. Служителите, които следят за инциденти (спасители):
– необходимо е да спазват дистанция от мин.1,5 м от посетителите;
– контролират спазването на дистанция в басейните и реките;
– при инцидент спазват изискването за оказване на първа помощ съгласно изискванията на БЧК.
3. На всяка площадка, при която има пързалки се поставят дозатори с дезинфектант.
4. За разстоянието до всяка пързалка има поставени маркери, които гарантират спазване на дистанция между посетителите. Тези маркери се поставят включително по стълбите, където има такива.

Заведения за бързо хранене и барове
1. Всички заведения в Аквапарковете са на открито. Прилагат се мерките, валидни за работа на заведения за бързо хранене, барове и ресторанти, а именно:
– разпределение на масите съгласно изискванията за спазване на дистанция;
– персоналът в кухните работи с препазни средства: ръкавици и маски;
– служителите, които обслужват клиентите работят с ръкавици и защитен лицев шлем;
– на всеки 60 мин. се дезинфекцират плотовете, на които се издава храната на клиентите;
– след всеки клиент се почиства и дезинфекцират масите и столовете;
– на една маса могат да седят не повече от 4 човека или 1 семейство;
– беседки, шатри и др. могат да се ползват от едно семейство;
– пред всеки щанд има разчертани маркери, които да осигуряват спазването на дистанция между посетителите.

Съблекални/Тоалетни
1. Прилагат се мерките, валидни за поддръжка на тоалетни и съблекални при открити басейни, а именно:
2. Съблекални:
– почистване с дезинфектант на всички общи части на всеки 60 мин. и/или след всяко излизане на посетител.
3. Тоалетни и душ кабини:
– перманентна дезинфекция на всеки 30 минути, като това не възпрепятства движението на посетителите;

Басейни и реки
1. Всички водни съоръжения отговарят на изискванията за осигуряване на поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/литър.

Поддръжка на общи части, шезлонги, чадъри, пособия за ползване на водните съоръжения.
1. Общи части, площадки, открити сцени
– всички общи части се мият с пароструйка всеки ден преди отваряне и след затваряне на Аква парка.
2. Шезлонги и чадъри
– разположението на шезлонги и чадъри е съобразно изискването за спазване на социална дистанция от най-малко 1,5 м между шезлонгите;
– всеки шезлонг се почиства с дезинфектант след окончателното му освобождаване;
– под един чадър може да има не повече от 2 човека или 1 семейство;
– Пояси, килимчета, спасителни жилетки за спускане по пързалките, басейни, реки се дезинфекцират всеки ден, преди отваряне и след затваряне на Аквапарка

ІІІ. ТРАНСПОРТ ДО/ОТ АКВАПАРК НЕСЕБЪР  
1. Безплатен общ транспорт на Аквапарк Несебър: Превозването на посетителите до/от Аквапарка се осъществява съгласно изискванията за движение на обществен транспорт, а именно:
– всички пътници са длъжни да бъдат с маски по време на пътуването с превозното средство;
– в превозното средство се качват брой пътници според броя на седалките;
– във всяко превозно средство има поставен дозатор с дезинфектант;
– водачът на превозното средство е с маска по време на превоз на пътници;
– между всеки курс за превоз се извършва дезинфекция на превозното средство – под, стъкла, седалки, дръжки.
2. Собствен транспорт: На разположение са паркинги (безплатен и платен), които се измиват и дезинфекцират ежедневно.

ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всеки посетител е длъжен да спазва мерките за безопасност при условия на открити пространства, като не злоупотребява или умишлено цели злепоставяне на обекта.
2. Служителите имат право да изведат от територията на Аквапарк Несебър всеки посетител, който грубо и умишлено нарушава мерките за безопасност и хигиена.
3. При входа на Аквапарк Несебър са поставени табели, указващи спазването на мерките за безопасност.
4. При възможност на всеки 2 часа се излъчват аудио съобщения, напомнящи необходимостта от спазване на мерките за хигиена и дистанция.
5. Ако има анимационни програми, те се провеждат при спазване на изискването за физическа дистанция на открито.
6. На територията на всеки Аквапарк Несебъ има медицински кабинет за оказване на спешна здравна помощ, който към досегашните дейности добавя и предприемане на необходими действия в случай на проявени симптоми от страна на посетител или служител.
7. За всички служители се провежда обучение по спазване на санитарните и хигиенни мерки.
8. Всички служители ежедневно получават напомнящ инструктаж, преди работа се извършва проверка за приложените защитни средства.
9. За всички звена се съставят чек-листове, в които се отразява извършването на съответната дейност по дезинфекция.

V. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГОСТИТЕ НА АКВАПАРК НЕСЕБЪР
Нека не забравяме, че опазването на здравето е споделена отговорност! Именно поради това се обръщаме към всички вас в името на общата безопасност със следните препоръки:

1. Всеки един от Вас, като посетител на Аквапарк Несебър, да спазва правилата за лична дезинфекция.
2. Спазвайте социална дистанция дори там, където няма поставени маркери.
3. Запознайте се с информационните табла с правила за безопасност, които са поставени при входа на Аквапарка.
4. След използване на еднократни опаковки и консумативи, същите трябва да се изхвърлят на местата за отпадъци, веднага след използването им;
5. Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си в сгъвката на лакътя.
6. Използвайте средства за еднократна употреба, за да премахнете секретите, и ги изхвърлете след употреба в съответните места за отпадъци.

Схема на шатрите на Аквапарк Несебър
Всяка шатра е максимално за 8 човека, а наемането ѝ в зависимост от избраното меню включва:

Лятно време

Цена: 120 лева

Последния ергенски запой

Цена: 130 лева

Райски Остров

Цена: 140 лева

Див, див запад

Цена: 160 лева